Beskrivelse af Elvergården

Elvergården et behandlings- og udviklingsmiljø for børn

Elvergården er en Døgninstitution under Næstved kommune.

Elvergården er en del af Udviklingscenter for Børn og Familier og refererer til forstander for Udviklingscenter for Børn og Familier: Per Aarkrog

Beliggenhed

Ved Åsen 12
4700 Næstved

Telefon 55 88 32 20
Mail elvergaarden@naestved.dk

Elvergårdens ledelse:

Institutionsleder: Thomas Birkholm
Stedfortræder: Ken Rasmusen

Elvergården modtager børn i alderen: (5) 6 - 10 (11) år på indskrivningstidspunktet.

Antal pladser: 16 børn af begge køn, fordelt på to afdelinger

Der kan efter særlig aftale etableres to behandlings- og undervisningspladser i skolen til eksterne børn. Eksempelvis børn der fraflytter institutionen, men fortsat har brug for skoletilbudet mv.

Godkendt takst 2015:

  • Døgntakst Skole kr. 738
  • Døgntakst Social kr. 2.230

Ophold på Elvergården betales af hjemkommunen og staten. Der kan forekomme behov for særlige ydelser i forbindelse med anbringelsen. Dette samt financiering indgås der konkrete aftaler med hjemkommunen om. For ambulante ydelser er prisen afhængig af tilbudets indhold og omfang.

Tilsyn og kontaktperson i Næstved Kommune:

Center for Børn og Unge CBU Centerchef Thomas Carlsen
Teamchef Sven Sørensen
Elvergården er oprettet efter lov om social service § 67 stk.1-3

Socialtilsyn Øst Holbæk Kommune www.socialtilsynost.dk  fører pr. 1. januar 2014 tilsyn med Elvergården.

Center for Uddannelse i Næstved Kommune fører tilsynet på skolen på Elvergården

Hvem er vi?:

En specialinstitution for børn med personlighedsforstyrret udvikling, omfattende udviklings- relations og tilknytningsforstyrrelser som tilbydes intensiv miljøterapeutisk døgnbehandling.

Hvad kan vi tilbyde?:

Dagambulant behandlings- og undervisningstilbud

Døgnbehandling:

En miljøterapeutisk døgnbehandling med udgangspunkt i en dagligdag hvor der på afdelingen og i skolen etableres gennemtænkte og tilbagevendende hverdagsstrukturer, som er afstemt efter det enkelte barn og gruppen af børn. Inden for disse rammer får barnet mulighed for at opbygge en kontakt til voksne og børn og for at udvikle en højere grad af personlig integration. Barnet kan med tiden tilbydes individuel psykoterapi, hvis dette skønnes relevant.

Samarbejde med familier:

Sideløbende med det miljøterapeutiske arbejde samarbejdes der med barnets familie, dels omkring barnets behandling og dels omkring praktiske forhold. Familiesamarbejdet tilrettelægges ud fra familiens situation og muligheder set i forhold til barnets behov.
Behandlingen er langvarig og forløber ofte over flere år. Børnenes udvikling vurderes løbende i forhold til tidspunkt for udskrivning eller skift til andet behandlingstiltag.

Skole

Institutionen råder over egen intern skole. Skolen er opdelt i to grupper så børnene går i klasse med dem de også bor sammen med. Der er til de to klasser tilknyttet to lærere og periodevis to pædagoger. Skoledagen har en traditionel opbygning med fagene, dansk, matematik, idræt musik mv, men tager altid udgangspunkt i det enkelte barns aktuelle ressourcer.

Målgruppe:

Normalt begavede drenge og piger som på henvisningstidspunktet er i alderen (5)6 -10 (11) år, hvor tidligere og ofte tidlige relationserfaringer er internaliseret og har udviklet sig til omfattende relations- og tilknytningsforstyrrelser. Børnene mangler indre kontinuitet, selvfølelse og har ikke udviklet alderssvarende ego-funktioner. Dette viser sig i børnenes aktuelle forhold til andre mennesker.

Den primære arbejdsopgave:

Gennem tilbagevendende analyser af børnenes oplevelsesverden og funktionsmåde, at skabe og udvikle et godt nok struktur og kontakttilbud således at der etableres tilstrækkelige muligheder for at disse børn kan arbejde med egen udvikling.

Formålet med den primære arbejdsopgave:

For nærmere information gå ind i menuerne