Primæropgave

Den primære opgave

Elvergårdens primære opgave er, at skabe og udvikle et behandlings- og udviklingsmiljø for børn. Et miljø som skaber mulighed for, at det enkelte barn kan arbejde med egen udvikling.

En udvikling som skaber muligheder for, at det enkelte barn udvikler egne indre grænser, selvfølelse og personlighedsmæssige strukturer, så det kan skelne mellem den indre følelse og tilstand og den ydre virkeligheds realitet, forventninger og krav ude at blande det hele sammen i et kaos.

En del af den primære opgave er at sikre barnets relationer til familie og andre betydningsfulde relationer til omverdenen udenfor Elvergården.

Formålet med den primære opgave

At skabe forudsætninger for, at der for indskrevne børn etableres indre kontinuitet, selvfølelse, egofunktioner og personlighedsmæssige strukturer, så de kan skelne mellem indre følelse og tilstand og den ydre virkeligheds realitet forventninger og krav.