Visioner

Elvergårdens Visioner

Elvergården ønsker at være kendetegnet ved sin høje faglige viden og kunnen i forhold til behandling af børn med betydelig følelsesmæssige forstyrrelser.

Elvergårdens medarbejdere skal være i stand til, på kvalificeret vis, at anvende terapeutiske og pædagogiske metoder, der kan skabe grobund for børnenes udvikling.

Elvergården skal være parate til at indgå i prospektive forsknings- og evidensbaserede udviklingsforløb som tilfører ny viden om målgruppen.

Elvergården skal være en arbejdsplads som er i stand til at forstå, favne og håndtere de arbejdsmæssige problemstillinger som opstår i arbejdet med målgruppen, og således fremstå som en spændende og søgt institution indenfor børn- og ungeområdet.

Elvergården skal være en arbejdsplads der er i fortsat faglig udvikling for hele personalegruppen.

Elvergården skal kunne indgå i et tæt samarbejde med børnenes familier omkring anbringelsesforløbet. Forældrene skal som minimum tilbydes at indgå i en række samtale- og mødeforløb.

Elvergården skal være en institution som udmærker sig ved, at udvikle og udfordre, og som skal være optimalt fysisk og terapeutisk indrettet, med henblik på at være et passende udviklingsmiljø for børn.