Whistleblower

Anonyme henvendelser

www.socialtilsynost.dk.

Du kan henvende dig til Socialtilsyn Øst, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold på Elvergården (efter lov om social service § 101).

Det er lige meget om du er medarbejder, barn/ung, pårørende eller andet. Når du kontakter Socialtilsyn Øst med oplysninger, må vi ikke fortælle Elvergården eller de eventuelt berørte medarbejdere, at vi har modtaget en henvendelse fra dig, og vi må heller ikke fortælle, det du har sagt. Du kan derfor være fuldstændig anonym.

Whistleblower ordningen kan ikke benyttes til klager over den kommunale sagsbehandling, da denne type henvendelser ligger uden for Socialtilsyn Østs kompetenceområde. Klager over den kommunale sagsbehandling, skal rettes til kommunerne.


Telefon

Telefonnummer

72 36 14 53

Mandag - torsdag: 9.00 - 15.00

Fredag: 9.00 - 12.00

Elektronisk

Der er mulighed for en elektronisk indberetning til Socialtilsyn Øst. https://form.tilsyn.dk/

Øvrig information om ordningen er tilgængelig på www.socialtilsynost.dk.